Bulletain des Lois / Bulletin der Wetten dated 1813 Napoleon

€ 105,00

Bulletain des Lois / Bulletin der Wetten dated 1813 Napoleon

€ 105,00

French law for the French Empire, made by Emperor Napoleon.

Dutch edition. 

Franse wetten geldend voor Holland, destijds behorende bij het Franse Keizerrijk.

3 delen. Dikke zware boeken.